Bisoprolol Teva 5mg Tabl 100

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De dosering moet individueel aangepast worden. Het is raadzaam te starten met de laagst mogelijkedosis. Bij sommige patiënten kan 5 mg per dag voldoende zijn. De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaalper dag, met een maximaal aanbevolen dosis van 20 mg per dag.

Patiënten met nierfunctiestoornissen

Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinine klaring < 20ml/min) mag de dosis niet meerbedragen dan 10 mg eenmaal per dag. Deze dosering kan eventueel gehalveerd worden.

Patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen

Bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen wordt het aanbevolen om de dagelijkse dosis van 10mg bisoprololfumaraat niet te overschrijden.

Oudere patiënten

Er is normaal geen dosisaanpassing vereist. Het is raadzaam te starten met de laagst mogelijke dosis.Pediatrische patiënten

Kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten jonger dan 18 jaar

Er bestaat geen ervaring met dit geneesmiddel bij kinderen en bijgevolg kan zijn gebruik nietaanbevolen worden voor kinderen.

Wijze van toediening

Bisoprolol Teva tabletten zijn bestemd voor orale toediening.

Stopzetting van de behandeling

De behandeling mag niet plots stopgezet worden. De dosering moet traag afgebouwd worden door wekelijks de dosis te halveren.

Samenstelling
  • De werkzame stof in dit geneesmiddel is bisoprololfumaraat. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg

    bisoprololfumaraat.

  • De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn:

    Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460), mannitol (E421), natriumcroscarmellose (E466), magnesiumstearaat (E572).

    Filmomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 6000.

Indicatie

Behandeling van hypertensie

Behandeling van chronische stabiele angina pectoris

Details
CNK1671809
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte92 mm
Diepte40 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter