Domperidon 10mg Teva Filmomh Tabl 100 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

De laagste werkzame dosis van Domperidon Teva dient te worden gebruikt gedurende de kortstetijdperiode die nodig is om misselijkheid en braken onder controle te krijgen.

Patiënten dienen elke dosis zoveel mogelijk op het geplande tijdstip in te nemen. Als een geplandedosis wordt gemist, moet de gemiste dosis worden overgeslagen en het normale doseringsschemaworden hervat. Er dient geen dubbele dosis ingenomen te worden om een vergeten dosis in te halen.Doorgaans dient de maximale behandelingsduur niet meer dan één week te bedragen.

Volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar en met een gewicht van 35 kg of meer)

Eén tablet van 10 mg, maximaal 3 maal per dag, met een maximale dosis van 30 mg per dag.

Leverinsufficiëntie

Domperidon Teva is gecontra-indiceerd bij matige of ernstige leverinsufficiëntie. Dedosis hoeft echter niet te worden aangepast bij lichte leverinsufficiëntie.

Nierinsufficiëntie

Aangezien de eliminatiehalfwaardetijd van domperidon verlengd is bij ernstige nierinsufficiëntie, moetde toedieningsfrequentie van Domperidon Teva bij herhaalde toediening verlaagd worden tot 1 of 2maal daags, afhankelijk van de ernst van de stoornis, en het kan nodig zijn om de dosis te verlagen.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid van domperidon bij kinderen jonger dan 12 jaar werd niet bewezen.

De werkzaamheid van domperidon bij adolescenten van 12 jaar of ouder en met een lichaamsgewichtonder 35kg werd niet bewezen.

Wijze van toediening

Aanbevolen wordt om de orale vorm van Domperidon Teva vóór de maaltijden in te nemen. Bij inname na de maaltijden is de absorptie van het geneesmiddel iets vertraagd.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 12,73 mg domperidonmaleaat overeenkomend met 10 mg domperidon.

Hulpstof met bekend effect Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg lactosemonohydraat

  • Kern van de tablet: lactosemonohydraat, maiszetmeel, natriumlaurylsulfaat, povidon K30, microkristallijnecellulose, colloïdaal siliciumanhydraat, magnesiumstearaat.
  • Materiaal van de filmcoating: hypromellose (5mPa.s), propyleenglycol, talk, titaandioxide (E171)
Indicatie

Domperidon Teva is geïndiceerd voor het verlichten van de symptomen van misselijkheid en braken bij
volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar en met een lichaamsgewicht van 35 kg of meer.

Details
CNK3111374
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte48 mm
Lengte93 mm
Diepte40 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter