Dutasteride Tamsulosine Teva 0,5mg/0,4mg Caps 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Volwassenen (inclusief ouderen)

De aanbevolen dosering van Dutasteride/Tamsulosine Teva bedraagt één capsule (0,5 mg/0,4 mg) eenmaaldaags.

Waar dit van toepassing is, kan Dutasteride/Tamsulosine Teva gebruikt worden als vervanging vangelijkttijdig toegediend dutasteride en tamsulosinehydrochloride in een bestaande duale therapie, teneindede behandeling te vereenvoudigen.

Wanneer dit klinisch aangewezen is, kan een directe verandering van dutasteride of

tamsulosinehydrochloride monotherapie naar Dutasteride/Tamsulosine Teva overwogen worden.Verminderde nierfunctie

Het effect van een verminderde nierfunctie op de farmacokinetiek van dutasteride-tamsulosine is nietonderzocht. Het wordt niet verwacht dat aanpassing van de dosering nodig is bij patiënten met eenverminderde nierfunctie.

Verminderde leverfunctie

Het effect van een verminderde leverfunctie op de farmacokinetiek van dutasteride-tamsulosine is nietonderzocht; daarom moet voorzichtigheid worden betracht bij patiënten met een licht tot matig verminderdeleverfunctie. Het gebruik van Dutasteride/Tamsulosine Teva is gecontra-indiceerdbij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie.

Pediatrische patiënten

Dutasteride-tamsulosine is gecontra-indiceerd voor gebruik door pediatrische patiënten (jonger dan 18 jaaroud).

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

De patienten moeten de instructie krijgen om de capsules in hun geheel in te slikken, elke dag ongeveer 30minuten na dezelfde dagelijkse maaltijd. De capsules mogen niet worden stukgebeten of geopend. Contactmet de inhoud van de dutasteridecapsule binnenin de harde capsule kan leiden tot irritatie van hetorofaryngeale slijmvlies.

Samenstelling

Elke harde capsule bevat 0,5 mg dutasteride en 0,4 mg tamsulosinehydrochloride (overeenkomend met0,367 mg tamsulosine).

H ul p stoff en m et be k end eff ect:

Elke capsule bevat 299,46 mg propyleenglycolmonocaprylaat, Type II en sporen van propyleenglycol in dezwarte drukinkt.

Elke capsule bevat ook minder dan 1 mmol (23 mg) natrium en sporen van lecithine (kan soja olie bevatten).

Om hu lli ng v an de ha r d e c a psul e:

IJzeroxide zwart (E172)

IJzeroxide rood (E172)

Titaandioxide (E171)

IJzeroxide geel (E172)

Gelatine

Zwarte drukinkt (shellac, ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol, geconcentreerde ammoniakoplossing,kaliumhydroxide)

Om hu lli ng v an de z achte dutasteride ca psul e:

Propyleenglycolmonocaprylaat, Type II

Butylhydroxytolueen (E321)

Gelatine

Glycerol

Titaandioxide (E171)

Triglyceriden (middellange keten)

Lecithine (kan soja olie bevatten).

Inhoud van de tamsulosinepellets:

methylacrylzuur – ethylacrylaat copolymeer 1:1 dispersie 30 procent (bevat ook polysorbaat 80 ennatriumlaurylsulfaat)

Microkristallijne cellulose

Dibutylsebacaat

Polysorbaat 80

Gehydrateerd colloidaal silicum

Calciumstearaat

Indicatie

Behandeling van matige tot ernstige symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH).Vermindering van het risico op acute urineretentie (AUR) en chirurgie bij patiënten met matige toternstige symptomen van BPH.

Details
CNK4108395
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Bijsluiter