Felodipine Sandoz 5mg Comp Ret 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Hypertensie

 • Aanvangsdosis: 5 mg éénmaal daags
 • Onderhoudsdosis: 5 tot 10 mg, éénmaal daags
 • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij leverinsufficiëntie en bij bejaarden

Toedieningswijze

 • De tabletten moeten 's morgens, in hun geheel ingenomen worden met een voldoende hoeveelheid vloeistof, met of zonder voedsel
 • Te vermijden: inname met pompelmoessap of met erg vette maaltijden
Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is felodipine.Felodipine Sandoz 5 mg tabletten met verlengde afgifteElke tablet met verlengde afgifte bevat 5 mg felodipine.Felodipine Sandoz 10 mg tabletten met verlengde afgifteElke tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg felodipine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, hypromellose, magnesiumstearaat in de kern; lactosemonohydraat, hypromellose, macrogol 4000, rood ijzeroxide (E 172), geel ijzeroxide (E 172), titaandioxide (E 171) in de filmomhulling.
Indicatie
 • Hypertensie
 • Stabiele angina pectoris
 • Vasospastische angor (variant van Prinzmetal-angina)
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • U hebt een acuut myocardinfarct (hartaanval).
 • U hebt pijn op de borst die onlangs is begonnen, of angina pectoris die langer dan 15 minuten aanhoudt of ernstiger is dan gewoonlijk.
 • U lijdt aan niet-gecompenseerd hartfalen.
 • U hebt een ziekte aan de hartklep of hartspier. Praat eerst met uw arts voordat u dit middel inneemt.
 • U bent zwanger. U moet uw arts zo snel mogelijk inlichten als u zwanger wordt wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
Details
CNK1796986
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte48 mm
Lengte101 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter