Maxsoten Comp 56x10mg/25mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • 1 tablet /dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, en bij bejaarden

Toedieningswijze

  • De tablet 's morgens zonder kauwen met een glas water innemen
Indicatie

Hypertensie

Contra indicatie

Maxsoten mag niet gebruikt worden bij:- acuut hartfalen of tijdens een episode van hartdecompensatie die i.v. inotrope behandeling vereist;- cardiogene shock;- 2de of 3de graad AV-blok;- symptomatische sinusale bradycardie;- sick sinus syndroom;- sino-atriaal blok;- bradycardie met minder dan 60 slagen / min vóór de aanvang van de behandeling;- ernstig bronchiaal astma of ernstig chronisch obstructief longlijden;- gevorderde stadia van occlusief perifeer arterieel lijden en syndroom van Raynaud;- onbehandeld feochromocytoom;- metabole acidose;- ernstige nierinsufficiëntie met oligurie of anurie (creatinineklaring lager dan 30 ml / min en creatininemie hoger dan 1,8 mg / 100 ml);- acute glomerulonefritis;- ernstige leverinsufficiëntie;- coma en hepatisch precoma;- refractaire hypokaliëmie;- ernstige hyponatriëmie;- hypercalciëmie;- jicht;- overgevoeligheid voor hydrochloorthiazide en andere thiaziden, sulfonamiden en bisoprolol of voor één van de in "Samenstelling". vermelde hulpstoffen;- borstvoeding.

Details
CNK1167667
FabrikantenMeda Pharma, Viatris
Breedte43 mm
Lengte97 mm
Diepte25 mm
Verpakkingshoeveelheid56
Bijsluiter