Perindopril Sandoz 4mg Sandoz Comp 30 X 4mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Hypertensie

 • Startdosis: 2 à 4 mg per dag
 • Onderhoudsdosis: tot 8 mg per dag

Hartfalen

 • Startdosis: 2 mg per dag
 • Onderhoudsdosis: 4 mg per dag

Stabiel coronair vaatlijden

 • Startdosis: 4 mg per dag
 • Onderhoudsdosis: 4 à 8 mg per dag

Toedieningswijze

Indicatie
 • Hypertensie
 • Symptomatisch hartfalen
 • Stabiel coronair vaatlijden: vermindering van het risico op cardiovasculaire events bij patiënten met een antecedent van myocardinfarct en/of revascularisatie
Contra indicatie

Neem Perindopril Sandoz niet in

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of voor een andere ACEremmer. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • als u symptomen hebt gehad zoals piepende ademhaling, zwelling van het gelaat, de tong of de keel, hevige jeuk, huiduitslag, flauwvallen of duizeligheid bij een vroegere behandeling met ACE-remmers of als u die symptomen hebt gekregen in andere omstandigheden (deze aandoening wordt angio-oedeem genoemd);
 • als u een erfelijke neiging vertoont tot weefselzwelling of weefselzwelling ervaart van onbekende oorsprong (erfelijk of idiopathisch angio-oedeem). als u suikerziekte of een verminderde nierfunctie hebt en u wordt behandeld met eenbloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat. als u langer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Perindopril Sandoz in het begin van de zwangerschap te mijden - zie rubriek zwangerschap).
 • Als u sacubitril/valsartan, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een type langdurig (chronisch) hartfalen bij volwassenen, gebruikt of heeft gebruikt, omdat het risico op angio-oedeem (een snelle onderhuidse zwelling, op een plek zoals de keel) dan verhoogd is.

Als u denkt dat een van de bovenvermelde situaties op u van toepassing is, mag u de tabletten niet innemen. Raadpleeg uw arts en volg zijn/haar advies.

Details
CNK2510592
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte55 mm
Lengte138 mm
Diepte25 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter