Rosuvastatin Krka 40mg Filmomh Tabl 100 X 40mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.De aanbevolen dosering is Indien u Rosuvastatin Krka inneemt voor hoge cholesterol:StartdosisUw behandeling met Rosuvastatin moet starten met de 5 mg of 10 mg dosis, zelfs wanneer u vooraf een hogere dosis van een ander statine heeft ingenomen. De keuze van uw startdosis zal afhangen van:

 • uw cholesterolgehalte;
 • de mate van risico dat u heeft van een hartaanval of beroerte;
 • of u een factor heeft waardoor u gevoeliger bent voor mogelijke bijwerkingen.Vraag uw arts of apotheker welke startdosis van Rosuvastatin Krka het beste bij u past.Uw arts kan beslissen om u de laagste dosis (5 mg) te geven indien:
 • u van Aziatische oorsprong bent (Japans, Chinees, Filipijns, Vietnamees, Koreaans en Indisch);
 • u ouder bent dan 70 jaar;
 • u matige nierproblemen heeft;
 • u risico heeft voor last en pijn ter hoogte van de spieren (myopathie).

Verhogen van de dosis en maximale dagelijkse dosisUw arts kan besluiten uw dosis te verhogen. Dit is opdat u de juiste hoeveelheid Rosuvastatin Krka zou innemen die geschikt is voor u. Indien u gestart bent met een dosis van 5 mg, kan uw arts beslissen om dit te verdubbelen tot 10 mg, dan 20 mg en dan 40 mg indien nodig. Indien u gestart bent met 10 mg, kan uw arts beslissen om dit te verdubbelen naar 20 mg en dan naar 40 mg indien nodig.Tussen elke dosisaanpassing zal er een periode van 4 weken zijn.De maximale dagelijkse dosis van Rosuvastatin Krka is 40 mg. Deze dosis is enkel voor patiënten met hoge cholesterolgehaltes en met een hoog risico van een hartaanval of beroerte bij wie de cholesterolgehaltes niet voldoende verlaagd worden met 20 mg.Indien u Rosuvastatin Krka inneemt om het risico van een hartaanval, een beroerte of daarmee verband houdende gezondheidsproblemen te verminderen:De aanbevolen dosis is 20 mg daags. Uw arts kan echter beslissen om een lagere dosis te gebruiken indien u één van de bovengenoemde factoren vertoont.Gebruik bij kinderen van 6 tot 17 jaarHet dosisbereik bij kinderen en jongvolwassenen van 6 tot 17 jaar is 5 tot 20 mg eenmaal daags. De gebruikelijke startdosering is 5 mg daags en uw arts kan deze dosering geleidelijk verhogen om zo de dosering te vinden die het beste bij u past. De maximale dagelijkse dosering van Rosuvastatin Krka is 10 mg of 20 mg voor kinderen van 6 tot 17 jaar, afhankelijk van de te behandelen onderliggende aandoening. Neem uw dosering eenmaal per dag. De Rosuvastatin Krka 40 mg tablet mag niet aan kinderen worden gegeven.Inname van uw tablettenSlik elke tablet in zijn geheel door met een slok water.Neem Rosuvastatin Krka eenmaal per dag in. U kan dit op gelijk welk tijdstip, met of zonder voedsel, innemen. Probeer uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u eraan te herinneren.Regelmatige controles van cholesterolHet is belangrijk om terug te gaan naar uw arts voor regelmatige controles van uw cholesterol. Dit omzeker te zijn dat uw cholesterol het juiste niveau bereikt heeft en op dit niveau blijft.Uw arts kan beslissen om uw dosis te verhogen zodat u de juiste hoeveelheid Rosuvastatin Krka zou innemen die geschikt is voor u.Heeft u te veel van dit middel ingenomen?Neem onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het Antigifcentrum (070/245.245).Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen of u krijgt een behandeling voor een andere aandoening, moet u het medisch personeel melden dat u Rosuvastatin Krka neemt.Bent u vergeten dit middel in te nemen?U hoeft zich geen zorgen te maken. Neem uw volgende dosis in op het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het innemen van dit middelPraat erover met uw arts indien u de inname van Rosuvastatin Krka wenst te stoppen. Uw cholesterolgehalte zou opnieuw kunnen stijgen indien u stopt met Rosuvastatin Krka in te nemen.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indicatie

Rosuvastatin Krka behoort tot een groep van medicijnen die statines genoemd worden.Rosuvastatin Krka werd u voorgeschreven omdat:

 • U veel cholesterol in uw bloed heeft. Dit betekent dat u een grotere kans heeft op een hartaanval of een beroerte. Rosuvastatin Krka wordt gebruikt bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen vanaf 6 jaar om een verhoogd cholesterol te behandelen.Meer bewegen en verandering van uw dieet heeft bij u niet genoeg geholpen om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verminderen. Daarom heeft u het advies gekregen om een statine in te nemen. Tijdens de inname van Rosuvastatin Krka moet u doorgaan met meer bewegen en het volgen van uw dieet.Of
 • U heeft om een andere reden een verhoogde kans op het krijgen van een hartaanval, een beroerte of een soortgelijke aandoening.Een hartinfarct, een beroerte of andere problemen kunnen veroorzaakt worden door een ziekte die atherosclerose wordt genoemd. Atherosclerose is het gevolg van vetafzettingen in uw aders.Waarom het belangrijk is om Rosuvastatin Krka te blijven innemen Rosuvastatin Krka wordt gebruikt om de gehaltes van vetachtige stoffen, lipiden genoemd, waarvan de meest voorkomende cholesterol is, in het bloed te corrigeren.Er worden verschillende types van cholesterol in het bloed teruggevonden, nl. "slechte" cholesterol (LDL-C) en "goede" cholesterol (HDL-C).
 • Rosuvastatin Krka kan de "slechte" cholesterol verlagen en de "goede" cholesterol verhogen.
 • Het helpt bij de stopzetting van de productie van "slechte" cholesterol door het lichaam en verbetert het vermogen van het lichaam om deze uit het bloed te verwijderen.

Voor de meeste mensen, heeft een hoog cholesterolgehalte geen invloed op de manier waarop ze zich voelen omdat het geen symptomen uitlokt. Echter, wanneer het niet behandeld wordt, kunnen vetachtige stoffen zich gaan opstapelen in de wand van de bloedvaten waardoor deze zullen vernauwen.Soms kunnen deze vernauwde bloedvaten verstoppen waardoor de bloedvoorziening naar het hart of de hersenen wordt onderbroken en een hartaanval of beroerte kan ontstaan. Door het verlagen van uw cholesterolgehalte, kan u uw risico van een hartaanval, een beroerte of daarmee verband houdende gezondheidsproblemen verkleinen.U dient Rosuvastatin Krka te blijven innemen, zelfs wanneer uw cholesterolgehalte het juisteniveau heeft bereikt. Het voorkomt dat uw cholesterolgehalte opnieuw stijgt en terug vetafzettingenopbouwt. U dient evenwel te stoppen Rosuvastatin Krka in te nemen indien uw arts u dit aanraadt, of indien u zwanger bent.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • Indien u allergisch bent aan rosuvastatine of aan een van de andere bestanddelen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u zwanger bent of indien u borstvoeding geeft. Indien u zwanger wordt tijdens de behandeling met Rosuvastatin Krka stop dan onmiddellijk met de inname en spreek erover met uw arts. Vrouwen dienen te voorkomen zwanger te worden tijdens een behandeling met Rosuvastatin Krka door de geschikte contraceptie te gebruiken;
 • als u een leverziekte heeft;
 • als u ernstige nierproblemen heeft;
 • als u herhaalde of onverklaarbare last of pijn heeft aan uw spieren;
 • als u een geneesmiddel neemt, ciclosporine genoemd (wordt bv. gebruikt na orgaantransplantaties).

Indien één van de bovenstaande beweringen voor u van toepassing is (of u twijfelt), gelieve uw arts te raadplegen.

Details
CNK3659851
FabrikantenKRKA
Breedte74 mm
Lengte140 mm
Diepte85 mm
Bijsluiter