Sildenafil Teva 25mg Filmomh Tabl 4x 25mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Gebruik door volwassenen:

De aanbevolen dosis is 50 mg, in te nemen naar behoefte ongeveer één uur voorafgaand aan seksueleactiviteit. Op grond van de effectiviteit en de verdraagbaarheid kan de dosis worden verhoogd tot100 mg of worden verlaagd naar 25 mg. De maximaal aanbevolen dosis is 100 mg. De maximaalaanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. Wanneer Sildenafil Teva tegelijk met voedselwordt ingenomen kan, ten opzichte van een nuchtere toestand, het intreden van de werking wordenvertraagd.

Speciale populaties

  • Ouderen

Een aanpassing van de dosering is bij ouderen niet nodig (≥ 65 jaar).

  • Verminderde nierfunctie

De aanbevolen doseringen beschreven bij 'Gebruik door volwassenen' zijn van toepassing oppatiënten met lichte tot matige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring = 30-80 ml/min).

Daar de klaring van sildenafil verminderd is bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen

(creatinineklaring < 30 ml/min) dient een dosering van 25 mg te worden overwogen. Gebaseerd op deeffectiviteit en de verdraagbaarheid, kan de dosis zo nodig stapsgewijs worden verhoogd tot 50 mg,maximaal 100 mg.

  • Verminderde leverfunctie

Daar de klaring van sildenafil is verminderd bij patiënten met leverfunctiestoornissen (bijvoorbeeldcirrose), dient een dosis van 25 mg te worden overwogen. Gebaseerd op de effectiviteit en deverdraagbaarheid, kan de dosis worden verhoogd tot 50 mg, maximaal 100 mg.

  • Gebruik bij patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken

Met uitzondering van ritonavir, waarvoor gelijktijdige toediening met sildenafil niet wordt aanbevolen, dient een startdosis van 25 mg te worden overwogen bij patiënten die gelijktijdigworden behandeld met CYP3A4-remmers.

Om de kans op het ontwikkelen van orthostatische hypotensie bij patiënten die alfablokkerbehandelingkrijgen te minimaliseren, dienen patiënten op alfablokkertherapie te zijn gestabiliseerd voordat wordtbegonnen met de sildenafilbehandeling. Bovendien dient aanvang van de sildenafilbehandeling meteen dosering van 25 mg te worden overwogen.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

Samenstelling

Sildenafil Teva 25 mg filmomhulde tabletten

Elke tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil.

  • Tabletkern:

Microkristallijne cellulose

Calciumwaterstoffosfaat watervrij

Croscarmellose natrium

Magnesiumstearaat

  • Filmomhulling:

Polyvinylalcohol

Titaandioxide (E171)

Macrogol 3350

Talk

Indicatie

Sildenafil Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen mannen met erectiestoornissen, dit is het onvermogen een erectie te krijgen en te behouden, voldoende voor bevredigende seksuele activiteit.

Voor de werkzaamheid van Sildenafil Teva is seksuele prikkeling noodzakelijk

Details
CNK3008679
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte55 mm
Lengte102 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid4
Bijsluiter