Solacyl 100% Pdr 1kg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Poeder voor drank voor kalveren en varkens. Poeder voor orale oplossing. Witte tot gebroken-witte vlokken.

Gebruik

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening:

  • Kalveren: 40 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag, gedurende 1 tot 3 dagen. Toediening: oraal via drinkwater of melk (substituut).
  • Varkens: 35 mg natriumsalicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 tot 5 dagen.

Toediening: oraal via drinkwater.

Om de concentratie van Solacyl in drinkwater of melk te berekenen, kan de volgende formule worden gebruikt:

..... mg Solacyl/kg lichaamsgewicht/dag x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren = ….. mg Solacyl per l drinkwater/melk

gemiddelde dagelijkse water/melkconsumptie (l) per dier

Solacyl kan eventueel ook via het drinkwater worden toegediend als pulsmedicatie (3-4 uur). De helft van de berekende totale dagelijkse hoeveelheid poeder dient dan gemengd te worden met 5 tot 10 liter schoon water en omgeroerd te worden tot het poeder gelijkmatig verdeeld is. Deze oplossing wordt dan al roerend toegevoegd aan de hoeveelheid drinkwater die in een tijdsspanne van 3 tot 4 uur zal worden verbruikt en dient tweemaal per dag te worden toegediend.

De maximale oplosbaarheid van Solacyl in water bedraagt ongeveer 100 g/liter.

Aanwijzingen voor een juiste toediening:

Aangeraden wordt een geschikt, gekalibreerd weegtoestel te gebruiken voor de toediening van de berekende hoeveelheid natriumsalicylaat. Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd. Solacyl kan eventueel ook via het drinkwater worden toegediend als pulsmedicatie (3-4 uur), tweemaal per dag, zodat indien het moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, deze afzonderlijk kunnen worden toegediend.

Wachttermijn:

  • Kalveren: (orgaan)vlees: nul dagen
  • Varkens: (orgaan)vlees: nul dagen

Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en de lactatie omdat uit laboratoriumonderzoek bij ratten gegevens naar voren zijn gekomen die duiden op teratogene en foetotoxische effecten. Salicylzuur dringt door de placenta heen en wordt met de melk uitgescheiden. Aangezien de halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. Bovendien wordt de aggregatie van de bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat een ongunstige situatie is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede. Uit bepaalde studies blijkt ook dat de bevalling wordt vertraagd.

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel:

Natriumsalicylaat 1000 mg/g

Geen hulpstoffen

Indicatie

Kalveren: Ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zonodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).

Varkens: Voor de behandeling van ontstekingen, in combinatie met een gelijktijdige antibioticum therapie.

Contra-indicaties:

  • Niet gebruiken bij ernstige lever- en nieraandoeningen, gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen, verstoorde hemopoëse, coagulopathie of neiging tot bloedingen.
  • Gebruik geen natriumsalicylaten bij pasgeboren dieren of kalveren die jonger zijn dan 2 weken.
  • Niet gebruiken bij biggen die jonger zijn dan 4 weken.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Kalveren en varkens.

Details
CNK2549442
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte80 mm
Lengte200 mm
Diepte270 mm
Bijsluiter