Tevagrastim 48 Miu/0,8ml Opl Inj/inf Voorgev Sp 5

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Na cytotoxische chemotherapie

 • Aanbevolen dosering: 0,5 MIU/kg/dag als subcutane injectie of als intraveneus infuus van 30 minuten
 • Eerste dosis: minimum 24 uur na de cytotoxische chemotherapie
 • Totdat het verwachte neutrofielennadir is gepasseerd en het aantal neutrofielen de normaalwaarde heeft bereikt

Na myelo-ablatieve therapie

 • Aanbevolen dosering: de 1,0 MIU/kg/dag als intraveneus infuus van 30 minuten of 24 uur, of 1,0 MIU/kg/dag als een continue subcutane infusie gedurende 24 uur
 • Eerste dosis: minimum 24 uur na de cytotoxische chemotherapie en binnen 24 uur voor de beenmerginfusie
 • Dagelijks totdat het verwachte neutrofielennadir is gepasseerd en het aantal neutrofielen de normaalwaarde heeft bereikt
 • Vervolgens:

 • indien ANC > 1,0 x 10 E9/l blijft gedurende 3 opeenvolgende dagen: dosis reduceren tot 0,5 MIU/kg/dag

 • Vervolgens, indien ANC > 1,0 x 10 E9/l blijft gedurende 3 of meer daarop volgende dagen: filgastim onderbreken
 • Indien ANC daalt tot < 1,0 x 10 E9/l gedurende de behandelingsperiode : dosis filgrastim opnieuw verhogen volgens de stappen hierboven.

Mobilisatie van PBPCs (chemotherapie)

 • Aanbevolen dosering: 1,0 MIU/kg/dag als een continu subcutaan infuus gedurende 24 uur of eenmaal daags een subcutane injectie gedurende 5 tot 7 opeenvolgende dagen.
 • Tijdstip van leukaferese
 • een of twee leukafereses op dag 5 en 6 zijn meestal voldoende
 • Dosering met filgrastim dient te worden gehandhaafd tot aan de laatste leukaferese
 • Na myelosuppressieve chemotherapie
 • Aanbevolen dosering: 0,5 MIU/kg/dag als dagelijkse subcutane injectie, op de eerste dag na het beëindigen van de chemotherapie totdat het verwachte neutrofielennadir is gepasseerd en het aantal neutrofielen de normaalwaarde heeft bereikt
 • Leukaferese dient te worden uitgevoerd in de periode dat de ANC stijgt van < 0,5 x 10 E9/l tot > 5,0 x 10 E9/l
 • Voor patiënten die geen uitgebreide chemotherapie hebben ondergaan, is één leukaferese vaak voldoende
 • In andere omstandigheden worden extra leukafereses aanbevolen

Mobilisatie van PBPCs bij normale donoren

 • Aanbevolen dosering: de 1,0 MIU/kg/dag als subcutane injectie gedurende 4 tot 5 dagen
 • Leukaferese dient te worden gestart op dag 5 en te worden voortgezet tot en met dag 6 om 4 x 10 E6 CD34+ cellen/kg lichaamsgewicht van de ontvanger te verkrijgen

Bij ernstige chronische neutropenie

 • Aanbevolen aanvangsdosis
 • 1,2 MIU/kg/dag door een subcutane injectie, als enkelvoudige dosis of verdeeld over de dag in geval congenitale neutropenie
 • 0,5 MIU/kg/dag door een subcutane injectie, als enkelvoudige dosis of verdeeld over de dag in geval van idiopathische of cyclische neutropenie
 • Vervolgens
 • Dagelijkse toediening als subcutane injectie totdat het aantal neutrofielen 1,5 x 10 E9/l bereikt en boven dit niveau gehandhaafd kan blijven
 • Na één of twee weken behandeling mag de aanvangsdosis worden verdubbeld of gehalveerd afhankelijk van het effect bij de patiënt
 • Vervolgens kan de dosis iedere 1 tot 2 weken individueel worden aangepast, teneinde het gemiddelde aantal neutrofielen tussen 1,5 x 10 E9/l en 10 x 10 E9/l te handhaven
 • Een snellere dosisverhoging kan worden overwogen bij patiënten met ernstige infecties

Patiënten met een HIV-infectie

 • Ter correctie van een neutropenie
 • Aanbevolen aanvangsdosis: 0,1 MIU/kg/dag als subcutane injectie
 • Verhogen met titratie tot een maximum van 0,4 MIU/kg/dag (tot 1,0 MIU/kg/dag bij een klein aantal patiënten) totdat een normaal aantal neutrofielen is bereikt en kan worden gehandhaafd (ANC > 2,0 x 10 E9/l)
 • Ter handhaving van een normaal aantal neutrofielen
 • De initiele dosis aanpassen naar een dosis om de dag van 30 MIU/dag door middel van een subcutane injectie
 • Verdere dosisaanpassingen kunnen noodzakelijk zijn op basis van de ANC van de patiënt om het aantal neutrofielen >2,0 x 10 E9/l te handhaven
Indicatie
 • Reductie van de duur van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie bij patiënten die behandeld worden met gangbare cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom)
 • Reductie van de duur van neutropenie bij patiënten die een myelo-ablatieve behandeling gevolgd door beenmergtransplantatie ondergaan bij wie rekening wordt gehouden met een verhoogd risico op een langdurige ernstige neutropenie
 • Geïndiceerd voor de mobilisatie van perifere bloedvoorlopercellen (PBPC)
 • Geïndiceerd (langdurige toediening) om het aantal neutrofielen te verhogen en de incidentie en duur van met infectie gepaard gaande gebeurtenissen te verminderen bij patiënten, kinderen of volwassenen, met ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie met een absolute neutrofielen telling (count) of ANC van < 0,5 x 109/l en een verleden van ernstige of recidiverende infecties
 • Behandeling van aanhoudende neutropenie (ANC kleiner of gelijk aan 1,0 x 109/l) bij patiënten met een HIV-infectie in een vergevorderd stadium om de kans op bacteriële infecties te verminderen
Details
CNK2657161
FabrikantenTeva Belgium
MerkenTeva
Breedte40 mm
Lengte160 mm
Diepte140 mm
Verpakkingshoeveelheid5
Bijsluiter