Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Haghedooren-De Wachter

Brusselsestraat 121

3000 Leuven

Hoofdapotheker: Tania De Wachter

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0458 068 345

Machtigingsnummer APB: 246326

Telefoonnummer: 016 20 83 01

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.